Każdy budynek, obiekt i konstrukcja zostały wzniesione z różnego rodzaju materiałów, przystosowanych do otaczającego środowiska i jego wpływu na ten obiekt. Podobnie jest także z organizmami, które powstały dzięki systemom i połączeniom tkanek. Tkanki powstały zaś z podstawowych jednostkach budulcowych organizmów, czyli komórek. Tymi najmniejszymi jednostkami budulcowymi i ich badaniem zajmuje się nauka nazywana obecnie biologią komórki, lub bardziej fachowo- cytologią. Biologia komórkowa bada sposób działania i procesy, które są oparte na udziale komórek. Badane są także elementy komórki, które odpowiadają za konkretne funkcje, takie jak między innymi wytwarzanie energii z pokarmu, czy umożliwianie podziału komórki. Przeprowadza się także doświadczenia, których efektem jest niekiedy sposób na zapobieganie negatywnym procesom, wpływającym na komórki organizmu. Takim procesem jest między innymi martwica tkanki, czyli jednocześnie martwica ogromnej liczby komórek, która ma wpływ na ogólną pracę organizmu, lub jego części. Komórki organizmów powinny być w jak najlepszy sposób badane, ponieważ efekty i wyniki tych badań zostaną prawdopodobnie wykorzystane w celach powstania nowych szczepionek, lub lekarstw na różnorodne dolegliwości.

Lekarze

Dziś każdy z nas ma możliwość wizyty u lekarza i profilaktycznych badań, które sprawdzają nasz stan zdrowia. Według lekarzy i naukowców badania powinno się powtarzać rutynowo, aby jak najwcześniej wykryć ewentualną chorobę. Aktualnie bardzo dużo mówi się na temat nowotworów czy też innych chorób nieuleczalnych, gdzie w większości przypadków wina leży po stronie chorej osoby, które zbagatelizowała objawy i nie podjęła się badań lekarskich oraz konsultacji z specjalistą. Bardzo ważne jest zachowanie zdrowia, gdyż wszelakie czynniki zewnętrze potrafią zupełnie zaburzyć nasz stan organizmu, co skutkuje wywróceniem życia do góry nogami. Nie tylko mowa tutaj o osobie chorej, ale również i jej najbliższych, które równie bardzo cierpią. Dzięki wysoko rozwiniętej medycynie, mamy możliwość wyleczenia większości chorób. Zawdzięczamy to dziedzinie nauki, jaką jest biologia. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak obszerna i trudna do zrozumienia jest ta nauka. Dlatego też ten przedmiot w szkołach często spędza sen z powiek uczniom. Natomiast istnieje spora część społeczeństwa, która fascynuje się tą nauką i oddaje się swoim zainteresowaniom. Rzeczywiście posiadając bryk do biologii, jesteśmy w stanie osiągnąć wysoki tytuł, który zapewni nam świetlaną przyszłość oraz dogodne życie.

Nauka

Niekiedy nauki różnego rodzaju mają zastosowanie głównie w teorii, lecz praktycznie jest ono dość znikome. Odmiennym działem nauki jest biologia medyczna, która ma bardzo szerokie zastosowanie praktyczne, dzięki czemu można przeprowadzać działania, polepszające stan zdrowia i kondycję człowieka. Biologia medyczna jest nauką będącą na pograniczu biologii i medycyny. Ta dziedzina wiedzy przeprowadza badania głównie nad organizmem ludzkim, czego następstwem jest niekiedy wynalezienie sposobów przeciwdziałania negatywnym czynnikom. Dzięki niej można możliwie wcześnie wykryć zmiany w organizmach, w sprawny sposób dokonać analizy i badania, a następnie odnaleźć odpowiednie lekarstwo. Laboratoria biologii medycznej mają ogromne zastosowanie względem medycyny klasycznej. Oba te działy nauk współpracują ze sobą skutkiem, czego jest odpowiednie przygotowanie na czynniki takie jak choroby czy inne dolegliwości na przestrzeni organizmu ludzkiego i zwierzęcego. Obecnie istnieje około sześć różnych dziedzin biologicznych mających zastosowanie w medycynie, oraz dostarczających informacji, dzięki którym rozwój biologii medycznej jest możliwy, oraz doskonalony na każdej płaszczyźnie działań badawczych.

Rozwój technologi

Mimo wysokiego rozwoju technologii i nauk w obecnych czasach, wciąż dla człowieka są niekiedy w świecie różnorodne tajemnice i niepewności względem różnych elementów świata. Jednym z tych elementów świata będących najbardziej tajemniczych mimo małości wobec reszty świata, jest ocean. Oceany, morza i rzeki od niepamiętnych czasów są dla człowieka wielką tajemnicą i zarazem potęgą żywiołową, która jest niekiedy bardzo niebezpieczna. Są także odrębne dziedziny nauk, w których zakres wchodzą badania i doświadczenia na organizmach wodnych. Nauką tą jest biologia morza, czyli dział oceanografii i hydrobiologii, zaś jej głównym aspektem jest przeprowadzanie badań, których skutkiem jest poznanie cech organizmów wodnych, a także ich przystosowania do warunków panujących w miejscu ich występowania. Warunki te, którymi są między innymi temperatura wody, ciśnienie podwodne, występowanie pożywienia i inne czynniki zewnętrzne, mające wpływ na funkcjonowanie tych organizmów wodnych. Podsumowując jest to dział biologii sprawdzający cechy przedstawicieli fauny podwodnej, warunki, w których ci przedstawiciele występują oraz wszelkie aspekty życia tych organizmów, takie jak między innymi pożywienie dla określonych gatunków ryb.

Nauczanie w szkole

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak obszerną i skomplikowaną dziedziną jest biologia. Oczywiście jest to przedmiot nauczania w szkołach, gdzie uczniowie przyswajają odpowiednie informacje na temat organizmów żywych. Jednakże zdarza się i tak, że przerabiany materiał spędza sen z powiek, a klasówka czy sprawdzian to wielki dramat dla młodego człowieka. Prawda jest taka, że nastawienie do przedmiotu i zaangażowanie jest zależne od nauczyciela. Natomiast nie osiągnie się sukcesu bez jakiegokolwiek wkładu własnego, jednakże sprytny nauczyciel dobierze taki charakter zajęć, aby lekcje przynosiły efekty każdemu uczniowi. W takich sytuacjach rodzi się grono fanatyków bądź wybitnie zdolnych młodych ludzi, którzy decydują się na pisanie egzaminu maturalnego z biologii. Aktualnie mamy do wyboru dwa poziomy testu dojrzałości – podstawowy i rozszerzony. Gdy mowa o materiale poszczególnych poziomów, niezaprzeczalnie możemy stwierdzić, że program nauczania się zazębia, natomiast matura rozszerzona wymaga wiadomości na znacznie wyższym poziomie. Jeśli jakiekolwiek dziecko podejmuje się takiego wyzwania powinno brać sporą ilość dodatkowych zajęć, gdyż w szkole bardzo trudno jest przyswoić cały materiał. Szczególnie jest to trudne w sytuacji, gdy mowa jest o cyklach rozwojowych czy też
skomplikowanej genetyce. Bez konsultacji z ekspertem możemy wprowadzić się w błąd.